پنج شنبه 2 حوت، 1397

کرزی: روند توزیع شناسنامه های برقی سیاسی و تفرقه افکنانه است

حامد کرزی رییس جمهور پیشین به تازه‌گی گفته‌است که روند توزیع شناسنامه‌های برقی در کشور سیاسی بوده و با تفرقه‌افگنی همراه شده‌است.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، وی در کنار این‌که دست کشورهای خارجی را نیز در این تفرقه افکنی‌ها دخیل دانسته تأکید کرده تا زمانی‌که موضوع شناسنامه الکترونیکی حل نگردد، وی شناسنامه نخواهد گرفت.

شماری از اعضای هیأت اداری مجلس نماینده‌گان و کارشناسان سخنان اخیر حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور را برخاسته از عقده‌های شخصی وی با حکومت می‌خوانند.

ادامه توزیع شناسنامه الکترونیکی در کنار آن‌که با خوش بینی‌های به همراه شده‌، انتقادهای نیز در برابر این روند مطرح اند.

با این همه اختلاف دیدگاه‌ها؛ اما شماری از اعضای هیأت اداری مجلس نماینده گان می‌گویند روند توزیع شناسنامه الکترونیکی یک روند ملی است و نباید این روند به سوی سیاسی شدن کشانیده شود.

عرفان‌الله عرفان نائب منشی مجلس نماینده‌گان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت، اگر این روند در زمان حکومت آقای کرزی صورت می‌گرفت، مردم اکنون شاهد هیچ نوع تقلب و تنش بر سر توزیع این روند نمی‌بودند.

وی گفت: «بزرگان به‌شمول آقای کرزی و سایر کسانی‌که در سیاست افغانستان دخیل استند باید با تفاهم و همسویی با حکومت بنشینند و این اختلاف را حل سازند، زیرا یک روند کلان ملی است، نیاز به یک همسویی، همدلی و همگرایی دارد و این مسأله را به سوی سیاست کشانیدن به سود مردم نخواهد بود.»

با این همه، روند توزیع شناسنامه الکترونیکی در ۱۳ ماه ثور سال روان هجری خورشیدی آغاز شد. این روند از بهر درج کلمه افغان در شناسنامه الکترونیکی، اختلاف نظرهایی را نیز به همراه داشته‌است؛ چنان‌که رییس اجرائیه افغانستان، آغاز توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی بدون توافق و در نظرداشت خواست‌های مردم را دعوت به بحران خواند.

577 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019