شنبه 29 سرطان، 1398

ایجاد ارتش محلی؛ تکرار یک اشتباه ازسوی آمریکا در افغانستان

نویسنده: یوسف نیکزاد

طرح ایجاد پولیس محلی در چارچوب وزارت داخله از چندین سال بدین‎سو به اجراء گذاشته شده است. این طرح نیز مانند طرح ایجاد «ارتش محلی در چارچوب وزارت دفاع» ازسوی آمریکا پیشنهاد شده و اجرایی گردید. معاش این ملیشه‎های محلی را آمریکایی‎ها پرداخته و مقدار تجهیزات اندکی را نیز در اختیار این نیروها قرار دادند. تصور آمریکایی‎ها از جنگ در افغانستان این است که ریشه‎های این جنگ با لایه‎های اجتماع پیوند شدید دارد. بدین معنی که طالبان و سایر جنگجویان فعال در افغانستان بخشی از مردم افغانستان است و ریشه عمیق اجتماعی دارند.

این تصور آمریکایی‎ها اشتباه نیست و آنها می‎دانند که با تعدادی از مردم افغانستان می‎جنگند. شورشیان طالب شاید به منابع مالی خارجی وابسته باشند؛ از پاکستان، عربستان و حتی روسیه پول و امکانات پیشرفته جنگی دریافت کنند. اما، باید بپذیریم که آنها از روی عقیده می‏جنگند و از تداوم جنگ در افغانستان تجارت اقتصادی نساخته و با خون خود تجارت نمی‎کنند. آمریکایی‎ها تمام این موارد را به درستی می‎دانند و طرح ایجاد ملیشه‎ها در محلات را که مرحله اول آن تحت نام «ایجاد پولیس محلی» در چارچوب وزارت داخله اجرایی شد را نیز به منظور کنترول محلات بنفع دولت مرکزی و در حمایت از آمریکایی‎ها ایجاد کردند تا بواسطه نیروهایی محلی بتوانند مخالفان جنگی خود را در قریه‎ها و ولسوالی‎های دور دست به شکست مواجه کنند.

بنظر میرسد علیرغم تمام امکانات مالی و زمانی که صرف ملیشه‎سازی در افغانستان شد، این نیروها آنچنانیکه آمریکایی‎ها انتظار داشتند نتوانستند در محلات‎شان تأمین امنیت کنند. آمریکایی‎ها فکر نکرده بودند که شاید نیروهای ملیشه، پول و امکانات نظامی آنها را بگیرند اما با جنگجویان محلی نیز وارد تعامل شوند و نخواهند حاکمیت حکومت کابل را در محلات تحکیم ببخشند. در ولایات مختلف کشور پولیس محلی پس از گرفتن معاش و امکانات جنگی، تسیلم جنگجویان همان محل شدند و حتی بجای تضعیف طالبان در بسا موارد موجب تقویت آن گروه شدند. حتی گزارش‎های وجود داشت که پولیس محلی در بعضی موارد نه از قوانین حکومت مرکزی پیروی می‎کنند و نه به طالبان تمکین می‎کنند، بل خود حاکمیت جداگانه‎ای در محلات به وجود آورده‎اند. دزدی می‎کنند، به آزار و اذیت مردم محل می‎پردازند، عشر جمع آوری می‎کنند و حتی در بدل تأمین امنیت از مردم محل بنام غذا و معاش پول جمع آوری می‎کنند.

حالا آمریکایی‎ها تصمیم گرفته‎اند اشتباه‎ ایجاد پولیس محلی‎شان را اینبار در چارچوب وزارت دفاع تکرار کنند و «ارتش محلی ایجاد» تشکیل دهند. قرار گزارش‎ها نخستین گام‎ها برای تشکیل ارتش محلی در ولایت قندهار برداشته شده و قرار است «تشکیل ارتش محلی» از ولسوالی‎های ولایت قندهار شروع شود. نگارنده به این باور است که تشکیل چنین ارتشی نیز تیری را به سنگ پرتاب کردن است. امکانات مالی مصرف می‎شود و زمان می‎گذرد اما امنیت تأمین نمی‎شود. بهتر است آمریکایی‎ها و حکومت مرکزی بجای ایجاد ارتش محلی و تمرکز برجنگ روی توافق سیاسی میان اقوام در کشور و توسعه اقتصادی کارشود تا جنگجویان بتوانند درصورتی‎که سلاح خود را به زمین بگذارند مخارج خانواده‎های‎شان را در کارخانه‎ها و زمین‎های زراعتی پیدا کنند.

886 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019