پنج شنبه 26 جدی، 1398

وضعیت نامطلوب نواحی محروم کابل در زمستان به روایت تصویر

نظر به تخمین‎های اولیه، شهرکابل حدود 6 میلیون جمعیت دارد. این شهر پر جمعیت با زیربناهای ابتدایی حداقل امکانات رفاهی برای باشندگان خود را هم ندارد.

عدم موجودیت کانالیزاسیون، نبود سیستم منظم ترانسپورت عامه، جاده‎های خاکی، نبود سیستم برق و گازرسانی واقعیت‎های است که حلاوت زندگی را از کام میلیون‎ها باشنده این شهر زدوده است.

در این میان جاده‎های خاکی شهر به یکی از آزاردهند‎ترین واقعیت‎های زندگی روزانه مردم مبدل شده است. این جاده‎های خامه در زمستان به شدت «گل‎آلود» و در تابستان هم هوای آن اشباع شده از ذرات خاک است.

در ذیل گزارش تصویری از وضعیت اسف‎بار سرک‎های مناطق محروم کابل تهیه شده است.

باران (2)باران (5)باران (7)باران (9)باران (3)

3,656 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020