دوشنبه 21 دلو، 1398

قیمت تکت های خطوط هوایی در افغانستان ده درصد کاهش یافت

اداره مستقل هوانوردی ملکی خبر داده است که در قیمت تکت تمامی پروازهای داخلی و خارجی شرکت های فعال در افغانستان ده درصد کاهش به عمل آمده است.

داکتر محمد قاسم وفایی زاده معاون اداره مستقل هوانوردی ملکی گفت که این امکان در نتیجه فیصله هیات رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی با نمایندگان شرکت های حمل و نقل هوایی به میان آمده است.

اداره هوانوردی می گوید: این فیصله شامل تکت پروازهای داخلی و خارجی شده و تمامی شرکت ها به شمول شرکت های خارجی و داخلی مکلف اند که طبق این فیصله عمل کنند.

اداره هوانوردی ملکی می افزاید: اداره مستقل هوانوردی ملکی متعهد است که با نظارت همه جانبه از فعالیت های شرکت های حمل و نقل هوایی ضمن حمایت قانونی و اصولی از شرکت های داخلی جلو هر گونه استفاده های غیرقانونی را بگیرد.
داکتر وفایی زاده معاون اداره مستقل هوانوردی ملکی می گوید که این تصمیم پس از آن گرفته شده است که قیمت تیل طیارات کاهش قابل توجهی داشته است.

وی می افزاید: اداره هوانوردی ملکی متعهد است تا برای زمینه سازی ارایه تسهیلات با کیفیت عالی و قیمت مناسب برای شهروندان تلاش کند.

اداره هوانوردی جدول نرخ نامه جدید اداره مستقل هوانوردی ملکی برای شرکت های حمل و نقل داخلی و خارجی را قرار ذیل اعلام کرده است:
پرواز های خارجی

پروازها/قیمت تخفیف یافته/قیمت قبلی

کابل – دوبی240$ 180$ /
کابل – دوبی – کابل480$ 360
کابل – جده300$ 250$ /
کابل – جده – کابل600$ 500$
کابل – دهلی220$ 190$ /
کابل – دهلی – کابل440$ 380$
جدول نرخ نامه پروازهای داخلی
سکتور / قیمت تکت به افغانی
کابل – هرات 5250
کابل – مزار شریف 4800
کابل- کندهار 4500
کابل- بست 5000
کابل – فیض آباد 4500
کابل – ترینکوت 5000
کابل – کندوز 3750
کابل – چغچران 5000
کابل – خوست 4500
کابل – بامیان 4500
کابل – شرن 4000
هرات – مزار شریف 5000
هرات میمنه 4250
هرات – چغچران 4000
هرات – زرنج 5000
هرات – فراه 4000

با این همه شرکت های هوایی زیادی در افغانستان فعالیت دارند که می بایست با توجه به پایین آمدن قیمت تیل، هزینه های تکت شان را کاهش دهند. در این میان شرکت هایی که به مقصد کشور ایران، ترکیه، پاکستان و دیگر کشورهای همسایه پرواز دارند، نیز باید قیمت تکت های شان را کاهش دهند.

15,870 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020