دوشنبه 6 جولای، 2020

سلاح های M4 و M16 آمریکایی به جای کلاشینکوف روسی در اختیار نیروهای امنیتی کشور قرار می گیرد

مقام‎های امنیتی کشور می‎گویند، سلاح‎های M4 و M16 آمریکایی به جای کلاشینکوف‎های ساخت روسیه در اختیار نیروهای امنیتی کشور قرار داده می‎شود.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله گفته‎است: «قرار بود تا تفنگ هایM4  و M16 ساخت امریکا تا یک سال جاگزین کلاشینکوف های روسی شود، اما تا حال اندکی از تفنگ های ساخت امریکا جاگزین کلاشینکوف های روسی شده است.»

وی افزوده‎است، وزارت دفاع ملی سال گذشته بیش از ۱۰۰۰۰ کلاشینکوف را از روسیه به قسم تحفه به دست آورد و همۀ آنرا به وزارت داخله تحویل داد.

در همین حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی می‎گوید، ارتش از آغاز ایجاد حکومت پس از رژیم طالبان همواره از تفنگ های M4 و M16 ساخت آمریکا استفاده کرده و تنها وزارت داخله از کلاشینکوف‎های ساخت روسیه استفاده می کند.

خبرگزاری مرکزی - © 2020