سه شنبه 22 دلو، 1398

تصاویر برگزیده از برنامه نمایش لباس های محلی در کابل

کثرت اقوام در کشور باعث شده است که فرهنگ‎ از یک شهر تا شهر دیگر و حتی از یک منطقه تا منطقه دیگر متفاوت باشد.  سبک زندگی، نوع پوشش لباس، باورهای سنتی و تفاوت در لهجه مهترین شاخصه‎های اند که خصوصیات فرهنگی مردم در افغانستان را از یکدیگر متمایز می‎سازد.

گرچند در سال‎های اخیر حکومت تلاش‎های جدی را برای داشتن، فرهنگ، زبان و اقتصاد واحد به راه انداخته است و بدین وسیله تلاش می‎کند تا فرایند ملت‎س��زی -امری که در افغانستان محال به نظر میرسد- را تقویت کند.

باتوجه به واقعیت‎های عینی جامعه به نظر می‎رسد که تنوع فرهنگی موجود در کشور با این تلاش‎های حکومت سر سازگاری نداشته و این تلاش‎ها نه تنها راه به جایی نمی‎برد که در تقابل با خرده فرهنگ‎های کشور نیز قرار گرفته باعث تقویت آن‎ها می‎گردد.

در ذیل گزارش تصویری از جریان مراسم فرهنگی‎ای که حکایت از تنوع لباس‎های محلی دارد آماده شده و شایان توجه است.

234678

5,808 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020