شنبه 19 دلو، 1398

جسد دختری که بیست روز قبل در بازار غجور ولسوالی جاغوری ربوده شده بود، پیداشد!

شهناز، یکی از محصلین پوهنتون خاتم النبیین در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی که بیست روز قبل ازسوی افراد نامعلوم ربوده شده بود، به قتل رسیده و جسد او از منطقه «لومان» کشف گردید.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، دختری به نام شهناز، باشنده منطقه «کمرک» که در دهم جدی سال روان از بازار غجور ولسوالی جاغوری ربوده شده بود، به قتل رسیده و جسد او از منطقه «لومان» کشف شده است.

قرار گزارش‎ها خانواده مقتول کدام خصومت شخصی بافرد یا افرادی نداشته است و این قتل به گونه مرموز انجام شده است.

پدر مقتول در زمینه گفته است: «دخترم بعد از ختم درس‎ها به خانه آمد و بعد از چند روز به تاریخ 9جدی به من گفت فردا به سنگماشه می رود تا چپترهای درسی خود را جهت مطالعه زمستانی کپی گرفته و به خانه بر میگردد. فردا به طرف غجور و سنگماشه رفت و تا بعداز ظهر آن روز با من در ارتباط بود اما پس از آن گوشی اش زنگ می خورد ولی جواب نمیداد تا اینکه گوشی اش کاملا خاموش شد. از فردای آن روز تمام بازار غجور، سنگ ماشه و دیگر ساحات جاغوری را جستجو کردم اما هیچ اثری از او نیافتم.»

یکی از دوکانداران بازار غجور گفته است تا ساعت سه بعداز ظهر همان روز او را در بازار غجور دیده است.

اکنون جسد شهناز به کابل منتقل شده تا نظریه طب عدلی در زمینه گرفته شود.

پدر مقتول خواهان پیگیری جدی قضیه ازسوی ارگانهای محلی و مراجع ذیربط شده است.

6,066 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020