دوشنبه 6 جولای، 2020

آلودگی کم‎سابقه هوا در پایتخت کشور

هوای پایتخت کشور در فصل سرمای زمستان به دلیل احتراق مواد سوختی دودافزا توسط خانواده‎ها نگرانی جدی شهروندان را در پی‎داشته و افزایش بیماری‎های طرق تنفسی را سبب می‎شود. شهروندان کابل از این وضعیت به شدت نگران بوده و از حکومت می‎خواهند که در جهت رفع مشکل آلودگی هوا در فصول سرما اقدامات جدی را روی دست‎گیرد.

پیش‎تر نیز گزارش‎های به نشر رسیده بود که اداره هواشناسی کشور هوای آلوده‎ی پایتخت را «مرگ‎بار» توصیف کرده بود.

خبرگزاری مرکزی مرور تصویری داشته بر هوای آلوده پایتخت که در ذیل با خوانندگان به اشتراک گذاشته می‎شود.

_99294507_ge5a0174_99294502_ge5a0074_99294571_ge5a0215_99293585_ge5a0016_99294509_ge5a0199

خبرگزاری مرکزی - © 2020