دوشنبه 6 جوزا، 1398

آثار هنری تیموریان به افغانستان بازگردانده می‌شود.

این اثرها، در نتیجۀ چهل سال تلاش مایکل بیری، یک پژوهشگر امریکایی از موزیم‎های سه قاهرۀ جهان، گردآوری شده است.

این تابلوها که برخی از آنان اثرهای خیره کنندۀ استاد کمال الدین بهزاد هست که از سوی این پژوهشگر امریکای، از موزیم های امریکا، بریتانیا، هند، مصر، فرانسه، پرتگال و چندین کشور دیگر شناسایی شده‌اند و سپس به افغانستان انتقال داده شده اند.

انستیتوت ایالات متحده امریکا برای مطالعات افغانستان، بیش از صد تابلوی هنری دوران تیموریان هرات را که از چندین کشور جهان گردآوری کرده است، در یک نمایشگاۀ ویژه در هرات به نمایش گذاشت.

مایکل بیری در این باره می گوید: «این ها عکس هایی از تابلوهای اند که بخشی از افتخارات مردم افغانستان هستمن تلاش کردم عکس هایی از این تابلوها را به هرات بیاورم تا مردم افغانستان گذشتۀ پرافتخار شان را به یاد آورند.»

این اثرها که هنر،‌ ادبیات و تصوف وعرفان را در عصر تیموریان هرات نشان می دهند، از شاهکارهای هنری جهان به شمار می روند.

محمد آصف رحیمی، والی هرات در این نمیشگاه می گوید: «باید در بارۀ هریک از این تابلوها یک کتاب نوشت، زیرا در هرکدام این تابلوها رازهای بسیاری نهفته اند که باید یک هنرشناس در بارۀ اش معلومات دهد و به ساده گی نمی توان همه ارزش های هنری این تابلو ها را درک کرد.»

عکس های این تابلوها در نمایشگاه ویژه یی در قلعۀ تاریخی اختیارالدین هرات، که از کاخ های شاهان تیموری به شمار می رود، به نمایش گذاشته شدند.

همایون احمدی، کارشناس فرهنگی درهرات در این باره افزود: «انتظار می رود با گذاشتن این تابلوها در نمایشگاه در هرات، ما گواه ظهور ده ها هنرپیشه همانند بهزاد و مشعل باشیم.»

آریا روفیان، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات نیز اظهار داشت: «این تابلوها رابطه عمیق میان هنرها و سبک هنری هرات را با مکتب های هنری سمرقند و بخارا و دیگر بخش های جهان نشان می دهند.»

پیشینۀ بسیاری این تابلوها به قرن های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم میلادی بر می گردند.

 

1,254 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019