دوشنبه 6 جوزا، 1398

برگزاری تیاتر خیابانی در مزارشریف

شهر مزارشریف امروز پنجشنبه شاهد تیاتر خیابانی «شیر سلطان» در مقابل دروازه شهرداری این شهر بود.
این تیاتر توسط بخش فرهنگی شهرداری مزار شریف و به همکاری «گروه هنری پرواز» در سه نقطه از شهر مزار شریف به اجرا در آمد.
محمد کریم اسیر عضو گروه هنری پرواز که نقش شیر سلطان را به عهده داشت، گفت:« کمپاین شیر سلطان جهت آگاهی در ارتباط با محیط زیست و سرسبزی در بیشتر از ۱۵ ولایت برگزار گردیده و این بار دومی است که با دعوت و همکاری شهرداری مزار شریف این تیاتر خیابانی را در این شهر به اجرا گذاشته شده است.»
محمد داود حیدری آمر بخش فرهنگی شهرداری مزار شریف گفت: این تیاتر جهت آگاهی‌دهی برای نشان دادن مسئولیت شهروندان در برابر شهر و شهرداری‌شان است؛ زیرا شهرداری به تنهایی نمی‌تواند با ۲۰۰ کارگر شهری را که بیش از ۱٫۵ میلیون باشنده، پاک کند.»

1,140 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019