سه شنبه 29 سپتامبر، 2020

وضعیت کودکان خیابانی در کابل از دریچه دوربین

ناامنی عامل اصلی فقر و فقر هم تنها عاملی است که باعث افزایش کودکان شاغل در خیابان‎ها می‎گردد. در این اواخر با افزایش ناامنی در ولایات مختلف افغانستان کودکان آواره در خیابان‎ها نیز افزایش یافته است. دست‎فروشی، کفاشی، اسفندی‎گری و صافی‎کردن شیشه‎های موترهای عابر عمده ترین مواردی است که کودکان شاغل تلاش می کنند با انجام آن‎ها دست‎مزد ناچیزی به دست بیاورند.

گزارش حاضر شرح حال کودکان دست‎فروش را با زبان تصویر بیان می کند.

IMG_0512IMG_0552IMG_0520IMG_0536IMG_0532IMG_0557IMG_0527IMG_0539

خبرگزاری مرکزی - © 2020