چهارشنبه 14 جوزا، 1399

ساخت فابریکه دوا سازی و لابراتوار ارزیابی مواد خوراکی و دوا در قندهار

کار ساختن یک فابریکه دواسازی و نیز یک لابراتوار عصری برای ارزیابی معیار مواد خوراکی و دوا در قندهار آغاز شده‎است.
این دو پروژه حداقل ۱۸ میلیون دالر هزینه می‎بردارد.
فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان دیروز در کندهار گفت که این پروژه‎ها ظرف یک و نیم سال ساخته خواهند شد:
وی همچنین افزود «لابراتوار کنترول مواد خوراکی، دوا و دیگر مواد طبی یک کار اساسی است. چون ۵۰ درصد دوا از پاکستان از راه قندهار به افغانستان می‎آید.»
وزیر صحت عامه افغانستان مرکز معالجه بیماری‎های گرده را نیز در شفاخانۀ میرویس افتتاح کرد.
این دومین مرکز بزرگ معالجه بیماری‎های گرده در سطح افغانستان خوانده شده‎است.

1,200 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020