چهارشنبه 14 جوزا، 1399

بازسازی پنج کانال آب از سوی بانک جهانی در سمنگان

کار بازسازی پنج کانال آب به طول مجموعى نزديک به ده هزار متر و نصب دروازه هاى تقسيم آب در آن، به کمک ٢٨.٥ ميليون افغانى بانک جهانى در سمنگان تکميل گرديد.

همایون حبیب ریيس زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سمنگان، گفت: که بازسازی ٢٠٤٠ متر کانال آب زراعتى قریه غزنیگک ولسوالى حضرت سلطان، يک هزار متر کانال قريه دولت آباد اين ولسوالى، ٣٠٤٠ متر کانال آب قريه چوغى ايبک مرکز اين ولايت، ٢٠٩٠ متر کانال قريه اکاخيل ايبک و ١٦٥٠ متر کانال قريه دلخکى ايبک، شامل اين پروژه ها مى باشد.

او افزود که برعلاوه بازسازی کانال ها، به منظور تنظیم و تقسیم عادلانۀ آب زراعتی به زمین های دهاقین، صدها دروازه آهنی نيز نصب شده است.

وى گفت که با تکميل کار اين پروژه ها، جلو ضايعات آب گرفته شده است. به اساس معلومات او آبيارى حدود ده هزار جريب زمين، حدود ٢٧٠٠ دهقان از طريق اين کانال ها صورت مى گيرد.

دهاقين نيز از بازسازی کانال‌ها خرسند اند.

خان‎شيرین یک تن از دهاقين قریه غزنیگک ولسوالی حضرت سلطان گفت که کانال قريۀ آنها خامه بود، از يکسو آب را ضايع مى کرد و از سويى هم در زمان سرازير شدن سيلاب کم تخريب ميشد.

به اساس معلومات رياست زراعت اين ولايت، کار تحکيم کانال آب زراعتی قریه گل قشلاق و کانال آب زراعتی قریه حسن خیل لوارگی ایبک مرکز ولایت، به کمک ٢٣ ميليون افغانى بانک جهانى ادامه دارد.

 

1,155 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020