چهارشنبه 14 جوزا، 1399

ساخت شفاخانه در ولایت هرات

«جیلانی فرهاد» سخنگوی والی هرات می گوید قرار است تا یک شفاخانه دیگر در کنار شفاخانه مرکزی هرات ایجاد شود تا از یک سو به تمام بیماران خدمات درمانی ارائه شود و از سوی دیگر نیز حجم مراجعه کنندگان در شفاخانه مرکزی هرات کاهش یابد.

این در حالیست که هم اکنون شفاخانه مرکزی هرات 800 تخت برای بستری بیماران دارد و در 13 بخش گوناگون برای بیماران در هرات و ولایت‌های حوزه غرب افغانستان خدمات درمانی را ارائه می‌کند.

«عارف شهرام»  رئیس شفاخانه مرکزی هرات گفت:  سالانه 50 هزار بیمار در این مرکز درمانی بستری، 25 هزار بیمار جراحی و 250 هزار بیمار دیگر نیز از خدمات درمانی سرپایی بهره مند می‌شوند که  این آمار با توجه به امکانات فنی و نیروی انسانی در این شفاخانه مرکزی هرات بیش از حد توان است.

وی افزود: بیشتر مراجعین به شفاخانه مرکزی هرات برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی به این مرکز درمانی مراجعه می‌کنند، بخش عاجل این مرکز درمانی روزانه به صورت میانگین 500 بیمار درمان می‌شود و خدمات درمانی را نیز دریافت می‌کنند.

1,206 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020