چهارشنبه 14 جوزا، 1399

تنگه تاشقرغان با هزینه ۱۷۱ میلیون افغانی ازسوی بانک انکشاف آسیایی بازسازی گردید

تنگه تاشقرغان ولسوالی خلم ولایت بلخ که سه سال پیش در اثر سیلاب تخریب شده بود،با هزینه ۱۷۱ میلیون افغانی ازسوی بانک انکشاف آسیایی باز سازی گردید.

مجیب الرحمان کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات ، درسفرش به بلخ گفت این جاده که چهار ولایت شمالی را با مرکز کشور وصل میسازد، از لحاظ اقتصادی برای ولایات شمال نقش مهمی دارد.

آقای کریمی  روز گذشته همچنین گفته است که ۷۰ پروژه دیگر نیز درکنار ساخت جاده تنگه تاشقرغان، ازسوی انکشاف آسیایی دربخش های ترانسپورت و زراعت تمویل گردیده است.

آقای کریمی گفت تمویل کننده همین ۷۰ پروژه بانک انکشاف اسیایی وحکومت افغانستان است.

پروژه ساخت تنگه تاشقرغان در ولسوالی خلم ولایت بلخ پس از از یک سال به پایان رسید. باشندگان ولسوالی خلم از باز شدن این جاده ابراز خرسندی می‌کنند.

با تکمیل شدن ۹۰ پروژه انسجام ساحوی وزارت احیا وانکشاف دهات که ازسوی بانک انکشاف آسیایی در ولایت بلخ تمویل گردیده،نزدیک به پنجاه هزار خانواده مستفید می‌شوند وحدود ۱۷۴۴هکتار زمین زراعتی و باغ تحت پوشش آبیاری قرار می‎گیرد.

1,347 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020