دوشنبه 6 جوزا، 1398

آب گرفتگی شهر مزار شریف

شهر مزار شریف بخاطر نداشتن سیستم کانالیزسیون در موسم باراندگی دچار آب گرفتگی می شود.

 

بلخ 1 بلخ بلخ4 بلخ5 مزار

2,217 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019