جمعه 3 جولای، 2020

مغاره نشینی در بامیان به روایت تصویر

بامیان از جمله ولایات مرکزی افغانستان است که هنوز هم نشانه‎های آشکار زندگی انسان‎های ابتدایی حتی در مرکز آن دیده می‎شود. کم توجهی حکومت‎ها و کوهستانی بودن این ولایت دو عامل اصلی مغاره نیشنی در مرکز بامیان به حساب می‎آیند. نبود امکانات رفاهی، نا آشنایی مغاره نشینان با سبک زندگی شهری جدید و اقلیم سرد این ولایت از دیگر مواردی اند که در تداوم مغاره نشینی بی تأثیر نبوده‎اند.

16

تصویری از درون یک مغاره در بامیان

7دختر خوردسال مغاره نشینی که برادر کوچک‎تر خود را آغوش گرفته است

17طفل خورد سالی درون مغاره‎ای مصروف نوشتن

Maghara-neshinan-2نمای بیرونی یکی از مغاره‎ها در بامیان

Maghara-neshinan-2نمای بیرونی مغاره دیگری در بامیان

3کودکان مغاره نشین مصروف فعالیت اقتصادی

12نمای کاملتر مغاره‎ها

9نمای بهتری از مغاره‎ها

خبرگزاری مرکزی - © 2020