چهارشنبه 26 سرطان، 1398

وزارت اطلاعات و فرهنگ نمایشگاه صنایع دستی برگزار کرد

به مناسبت روز جهانی گردشگری نمایشگاه صنایع دستی از سوی وزارت های اطلاعات و فرهنگ و امور زنان درکابل گشایش یافت.

این نمایشگاه که در باغ تیمورشاهی کابل برگزار شده است ساخته‌های دستی گونه گون زنان در آن به نمایش گذاشته شده اند.

این نمایشگاه ساخته های دستی برای گرامی داشت از روز جهانی گردشگری برگزار شده است.

حنیفه فاطمی، فروشنده صنایع دستی گفته در این نمایشگاه گفته است، زنان افغانستان در دست دوزی مهارت ویژه یی در دارند.»

خیبر، یکی از بازدید کننده گفت: «برای خریدن یک انگشتر آمده ام اما تا هنوز نتوانسته ام انگشتر دلخواه خود را پیدا کنم»

حنیفه فاطمی که امروز زیورها، پیراهن ها و چادرهای دست ساخت زنان کشور را به نمایش گذاشته است می‌گوید ده سال می شود که ساخته‌های دستی زنان را از سراسر کشور گرد آوری می کند  و به فروش می رساند.

زیورهای ساخت زرگران فیروز کوه نیز در این نمایشگاه یک روزه به نمایش گذاشته شده اند.

این فروشنده‌گان صنایع دستی می گویند که خریداران شان بیشتر خارجیان استند.

انیسه سادات، فروشنده گفته است: «اگر نمایشگاه های داخلی برای مدت بیشتر برگزار شوند دست کم شهروندان کشور به دست ساخته های زنان افغانستان آشنایی پیدا می کنند تا این آَشنایی های علاقمندی ها را نیز افزایش بدهد تا شمارخریداران ما نیز افزایش پیدا کنند.»

مرتضی عزیز، سرپرست ریاست گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است:‌ »این نمایشگاه در هماهنگی با چندین نهاد برگزار شده است.»

در افغانستان بیشتر سازندهگان ساخته‌های دستی؛ زنان روستایی استند و ساخته های شان در هماهنگی با نهادهای داخلی و خارجی در بیرون و داخل افغانستان به فروش می رسند اما بازارها برای همه زنان دست دوز مساعد نیست.

420 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019