چهارشنبه 14 جوزا، 1399

در دو هفتۀ اخیر ۳۲ کودک در شفاخانۀ صحت طفل جان باخته‎اند

مسؤولان این شفاخانه می‎گویند، اگر در ولایات شفاخانه‎ها و داکتران متخصص وجود داشته باشند، آمار مرگ و میر کودکان کاهش خواهد یافت. مسؤولان شفاخانۀ صحت طفل تأیید می‎کنند که در دو هفتۀ اخیر ۳۲ کودک، به علت کمبود امکانات در این شفاخانه جان باخته اند.

نورالحق یوسفزی، رییس شفاخانۀ صحت طفل می‎گوید که امکانات شفاخانۀ صحت طفل روزانه برای ۳۵۰ تن است، اما به علت کمبود امکانات پزشکی در ولایت‎ها، روزانه بیش از ۵۰۰ کودک به این شفاخانه انتقال داده می‎شوند. وی در این باره افزود:« سي و دو نفر تلفات داريم كه نظر به فيصدي مراجعين، اين تعداد در شفاخانه ها مي باشد. علت آن اين است كه ما از مناطق دور دست بسيار مراجعين داريم.»

در همین حال، داکتران در این شفاخانه می‎گویند، که آنان مجبور اند در بسیاری از بسترها، حتا دو تا سه کودک بیمار را جا دهند. نواب یک داکتر این شفاخانه بیان داشت:« مراجعين زياد است اما، ماشين ها و بستر كم. ما ناگزيرهستیم كه در يك بستر دو مريض را بستري كنيم.»

برخی از کسانی که کودکان شان را در این شفاخانه بستری کرده اند می گویند، بیماران آن‎ها حتا در مدت یک ماه در بستر مشترک بوده اند. آنان می گویند، که شماری از کودکان در نتیجۀ نبود امکانات در همین شفاخانه جان می بازند.

 

894 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020