دوشنبه 6 جولای، 2020

افتتاح چند پروژه‌ی زراعتی وانکشافی در ولایت فراه

وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در سفر به ولایت فراه  چندین پروژه زراعتی  و انکشاف روستایی را افتتاح و به بهره برداری رساند.

اسدالله ضمیر، وزیر زراعت، آبیاری ومالداری کشور درسفر به ولایت فراه پروژه ی رشد زراعت و انکشاف روستایی را، با هزینه بالغ بر ۶۰۰ میلیون افغانی را که تا مدت ۳ سال آینده در ولایت فراه تطبیق میگردد افتتاح کرد.

وزیر وزارت زراعت و مالداری می گوید: این پروژه در راستای انکشاف و بهبود وضعیت زراعت این ولایت فعالیت خواهد کرد چرا که این پروژه دهقانان و باغداران ولایت فراه را در راستای تقویت و افزایش محصولات و بازاریابی در داخل و خارج کشور– پروسس و بسته بندی- ذخیره سازی و سیستم های آبیاری کمک می کند.

همچنین در  این سفر مرکز آموزشی دهاقین که در مرکز فراه ساخته شده است با هزینه مالی۲,۳ میلیون افغانی و با هدف بلند بردن ظرفیت ها و توانایی های دهاقین ساخته شده است.

خبرگزاری مرکزی - © 2020