دوشنبه 6 جولای، 2020

بازسازی بخش اول قصر دارالامان پایان یافت

وزارت شهرسازی اعلام کرد که کاربازسازی بخش اول قصر دارالامان کابل، تکمیل شده و بازسازی بخش دوم آن به دواطلبی گذاشته شده است.

سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن روز پنجشنبه در مراسم ویژه در این قصر گفت که مرحله اول بازسازی بیش از یک سال، زمان گرفت و سه میلیون دالر هزینه داشت.

دراین مدت، انجنیران افغان مسوولیت آماده‌کردن قصر برای آغاز کار بخش اساسی آن رابر عهده داشتند.

آقای نادری در این نشست افزود که مرحله دوم بازسازی این قصر به داوطلبی گذاشته شده است و برای انتخاب داوطلب، کیفیت کار، بیشتر مد نظر گرفته می‌شود.

این نخستین بار است که انجنیران افغان مسوولیت یک پروژه ملی را عهد دار شده اند. هشتاد انجنیر افغان برای بازسازی قصر کار می کنند که نیم این شمار، بانوان اند.

قرار است بازسازی قصر دارالامان تا دو سال دیگر، در سال ۲۰۱۹ میلادی تکمیل شود. در کنار این قصر، مقام‌های حکومتی تعهد کرده اند که دیگر آثار و جاهای باستانی کشور را نیز بازسازی کنند و فرهنگ گذشتگان را زنده نگهدارند.

خبرگزاری مرکزی - © 2020