دوشنبه 6 جولای، 2020

بهره برداری یک پل در ولایت بامیان

پل 10 متره آهن-کانکریتی در منطقه بایان قلی ولسوالی سیغان ولایت بامیان توسط برنامه راه سازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

این پل با هزینه نزدیک به 5 میلیون افغانی از کمک های بلاعوض بانک جهانی ساخته شده است.  تعداد مستفید شوندگان این پروژه نزدیک به 3500 تن بوده و در کل 2300 روز فرصت کاری برای مردم محل مساعد شده است.

گفتنی است که برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات تاکنون توانسته است 210 کیلومتر سرک و 95 متر پل را در ولایت بامیان اعمار و به بهره برداری بسپارد.

خبرگزاری مرکزی - © 2020