دوشنبه 6 جولای، 2020

۲۰ پناهجو در بحیره مدیترانه غرق شدند

گارد ساحلی ایتالیا وضعیت را “بحرانی” عنوان کرده است. احتمالا حدود ۲۰۰ نفر به آب بحر افتاده اند که از جمله حد اقل ۲۰ تن از آنها جان شان را از دست داده اند. در همین جریان ماموریت آلمان در بحیره میترانه نیز تمدید گردید.

در سواحل لیبیا باز هم سانحه دلخراش رخ داده است. گارد ساحلی ایتالیا و مددکاران یک موسسه کمکی اطلاع داده اند که پس از این که یک قایق بیش از حد پر از پناهجویان واژگون شد، حداقل ۲۰ نفر روز چهارشنبه در آب های میترانه غرق شده اند.

روز سه شنبه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) نیز از یک حادثه دیگر غرق شدن قایق در سواحل لیبیا گزارش داده بودند. براساس گزارش این دو سازمان، ده ها تن از پناهجویان احتمالا جمعه گذشته جان شان از دست داده اند.

تنها در سال جاری، بیش از ۱۲۵۰ پناهجو در تلاش عبور از بحیره مدیترانه با قایق جان خود را از دست داده اند.

 

خبرگزاری مرکزی - © 2020