دوشنبه 6 جولای، 2020

آغاز کار حفظ و مراقبت 20 کیلومتر سرک در ولایت جوزجان

كار حفظ و مراقبت 20 كیلومتر سرك از مركز ولسوالی منگجیك ولایت جوزجان الی قریه قزل ایاق اوده‌گر این ولسوالی توسط برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات آغاز گردید.

این پروژه قریه‌های چهار چنغو، جوی شاه‌خان، جوی اوراض، قورچنغو وطنی، قوینلی، قره ادوك و قزل ایاق اوده گر ولسوالی منگجیك را تحت پوشش قرار داده و هم‌‌چنان زمینه كاریابی را برای اهالی قریه‌های متذكره فراهم می‌سازد.

قابل ذکر است که هزینه این پروژه بیش از 1.1میلیون افغانی می‌باشد و به مدت 16 ماه توسط شوراهای انکشافی قریه‌های یادشده تطبیق می‌شود.

خبرگزاری مرکزی - © 2020