دوشنبه 6 جولای، 2020

وزیر انکشاف دهات: در اجرای ۱۵۲ قرار داد بیش از یک میلیارد افغانی صرفه جویی شد

نصیر احمد درانی، وزیر انکشاف دهات می‌گوید که در سال مالی گذشته بیش از یک میلیارد افغانی را در اجرای ۱۵۲ قرار داد این وزارت صرفه جویی کرد است.

وزیر انکشاف دهات روز چهارشنبه در نشست خبری در مورد دست‌آورهای این وزارت در سال مالی گذشته گفت که وزارت انکشاف دهات در سال گذشته ۱۵۲ قرار داد که هزینه تخمینی آن ۸ میلیارد و ۲۲۹ میلیون و ۱۹۴۷۴۷ افغانی بود را به هزینه ۶ میلیارد و ۵۴۰ میلیون و ۱۴۰۵۸۶ افغانی اجرا کرده که در نتیجه‌ای آن مبلغ یک میلیارد و ۷۶۹ میلیون و۱۶۱ ۵۴ هزار  افغانی صرفه جویی شده است.

وزیر انکشاف دهات افزود که باتوجه به سال‌های گذشته در قرار داد تیل این وزارت نیز  ۴٫۷ میلیون افغانی صرفه جوی شده است.

نصیر احمد درانی همچنان گفت که در سال پیش‌رو تصمیم داریم که تمامی پروژه‌ها را تطبیق کنیم اما ناامنی مانع تطبیق پروژه‌ها در بعضی مناطق می‌شود.

وزیر انکشاف دهات تاکید کرد که ما اراده‌یی جدی برای مبارزه با فساد و تطبیق قانون داریم و  در سال گذشته چهار قضیه فساد را به مراجع عدلی معرفی کرده ایم.

خبرگزاری مرکزی - © 2020