دوشنبه 21 دلو، 1398

تأثیر گذارترین عکسهای جهان!

این عکسها معروف و تأثیرگذارترین عکسهای جهان است، این عکسها جوایز بزرگی را در تاریخ عکاسی از آن خود کرده، تصاویریکه همه ای بشر در جهان تحت تأثیر آن قرار گرفته اند.

8,032 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020