چهارشنبه 26 جدی، 1397

تأثیر گذارترین عکسهای جهان!

این عکسها معروف و تأثیرگذارترین عکسهای جهان است، این عکسها جوایز بزرگی را در تاریخ عکاسی از آن خود کرده، تصاویریکه همه ای بشر در جهان تحت تأثیر آن قرار گرفته اند.

2,778 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019