دوشنبه 6 جولای، 2020

برف‌باری کابل

در پی مدت‌ها انتظار، برف باری طی دو روز گذشته کابل را سفید پوش کرده است. باریدن برف برای شهروندان خوشحالی آورده و خیلی‌ها آدمک‌های برفی ساخته و آن را به نمایش گذاشته اند. همچنان برف باری طی دو روز گذشته باعث شده تا آلوده گی فزاینده هوایی پایتخت پاک شود. عکاس (محمد شریف احمدی)

خبرگزاری مرکزی - © 2020