چهارشنبه 14 جوزا، 1399

نمایشنامه «غزل ناسروده دهکده»/ گزارش تصویری

نمایشنامه «غزل ناسروده دهکده» به نویسندگی حبیب الله سروش، استاد دانشگاه کابل در جشنواره تیاتر دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه کابل به نمایش گذاشته شد. در این نمایش زندگی آبی میرزا آوازخوان محلی افغانستان در دهکده ای در مالستان غزنی، روایت شده است. آبی میرزا در ایامی درد و رنج دیارش را با آوازخوانی و نواختن دمبوره بازتاب می داد. او سبک خاص هنر موسیقی محلی هزاره گی را در افغانستان بوجود آورد، اما وی در وقت شهرت در آن زمان زندانی شد، در زندان نیز به آوازخوانی ادامه داد تا اینکه رییس زندان متوجه هنر آوازخوانی او شد و گفت: «این صدا نباید در زندان بماند». او را از زندان رها کرد و به زادگاهش برگشت. آبی میرزا امسال در قریه نو دِه ولسوالی مالستان غزنی درگذشت. (عکاس شریف احمدی)

5,941 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020