چهارشنبه 14 جوزا، 1399

لبخند/ گزارش تصویری

افغانستان کشوری است که سالها در آن جنگ و خشونت جریان داشته و هنوز با این مشکل روبرو است، اما با آنهم انفجار، انتحار و حملات تروریستی، فقر، بدبختی و بیچارگی نمی‌تواند لبخند را از سیمای مردم به ویژه چهره کودکان برچیند. محمد شریف احمدی، عکاس خبرگزاری مرکزی با عکس‌های مملو از احساس خود از کودکان افغان با نشان دادن شرایط سخت زندگی آنان، لبخند آنها را نیز برجسته کرده است.

5,488 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020