شنبه 30 سرطان، 1397

گزارش تصویری از وضعیت کودکان کار در کابل

عکاس: محمد شریف احمدی

120 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2018