پنج شنبه 24 عقرب، 1397

گزارش تصویری از وضعیت کودکان کار در کابل

عکاس: محمد شریف احمدی

672 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2018