دوشنبه 6 جولای، 2020

وضعیت مکاتب در تصاویر

معارف زیربنای پیشرفت و توسعه هر کشوری است، اما معارف افغانستان در جریان سه دهه جنگ و حاکمیت طالبان دچار چالش‌ های فراوان شده است. گروه طالبان در زمان حاکمیت خود مکاتب دخترانه را در پایتخت و ولایات مسدود کردند. ولی طی پانزده سال گذشته تا حدی برای رشد و توسعه معارف گام های‌ برداشته شده، نظر به کمک‌ها و آنچه انتظار می‌رفت، در این مدت نیز معارف کشور با چالش های زیاد دست و پنجه نرم می کند، شماری زیادی از مکاتب ساختمان ندارند، کمبود معلمان مسلکی و نبود مواد درسی از چالشهای دیگر است. (عکاس روح الله امین)

14610752_995457427231959_164774991_n

14614210_995454223898946_1860020936_o

 

 

 

 

خبرگزاری مرکزی - © 2020