یکشنبه 1 ثور، 1398

کمیته مشترک تامین امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها آغاز به کار کرد

نخستین جلسه کمیته مشترک هماهنگی میان فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان و حکومت جهت تامین امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها با حضور سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شده است.

در این جلسه نادر نادری مشاور رییس جمهور، در زمینه موقف و تعهد حکومت در برابر پیشنهادات و نگرانی های خبرنگاران، فیض الله ذکی، معاون شورای امنیت ملی در خصوص تصویب مراحل طرزالعمل، اهمیت و ضرورت آن، و فهیم دشتی نماینده فدراسیون ملی ژورنالیستان و رسانه های افغانستان در مورد پیشنهادات خبرنگاران و تعهد رسانه ها نسبت به طرزالعمل متذکره صحبت کرده اند.

سپس در جلسه، فیصله شده تا ریاست اداره ارگان های محل به تمامی ادارات محلی در 34 ولایت ابلاغ کند که کمیته‌های مشترک ولایتی به منظور تطبیق طرز العمل تامین مصونیت خبرنگاران و رسانه ها ایجاد گردد.

همچنان دراین جلسه به وزارت داخله دستور داده شده که مرکز هماهنگی را به منظور تامین امنیت و مصونیت خبرنگاران و به ریاست عمومی امنیت ملی هدایت داده شد تا مرکز تثبیت و خنثی سازی تهدیدات علیه رسانه‎ها و ژورنالیستان را به نام مرکز حمایت یاد می گردد، ایجاد کنند.

در نخستین جلسه کمیته مشترک، از اداره لوی سارنوالی نیز خواسته شده تا در مورد قضایای مربوط به خبرنگاران و رسانه‌ها به خصوص قضایای خشونت علیه خبرنگاران را به جلسه بعدی جهت اتخاذ تصامیم لازم گزارش دهد.

در این کمیته همچنان به فدارسیون ملی ژورنالیستان افغانستان وظیفه داده شده که طرزالعمل تأمین امنیت و مصوونیت خبرنگاران و ژورنالیستان را مورد بررسی قرار دهد.

در خبرنامه دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری آمده است، آقای دانش این اقدام را درجهت نهادینه شدن آزدی بیان گامی خوب عنوان کرده و گفته است که آزادی بیان و عدم سلب حقوق آزادی به هیچ عنوان قابل معامله نیست.

وی افزوده که حکومت افغانستان به ضرورتِ پروسه صلح با دید استراتژیک نگاه کرده و صادقانه دراین راه تلاش می کند؛ اما صلح هرگز به معنی قربانی کردن آزادی و عدالت نیست.

دانش در خصوص تصویب «طرز العمل تأمین امنیت و مصوونیت ژورنالیستان و رسانه‌ها» گفته است که تصویب این سند و آغاز به کار کمیته مشترک، گام مهم در راستای عملی شدن مباحث مربوطه است.

273 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019