یکشنبه 1 ثور، 1398

یونسکو: آمار بی سوادی در میان زنان افغان ۹۰ درصد است

دنیلو پدیلا، رییس تعلیم و تربیه سازمان بین المللی یونسکو در افغانستان می گوید که آمار بی سوادی در میان زنان افغان ۸۰ درصد و در ولایات اطراف ۹۰ درصد است.

وی در برنامه گرامیداشت از روز جهانی سواد امروز در کابل گفت، آمار بی سوادی در میان مردان افغان ۶۳ درصد است.

پدیلا با ابراز نگرانی این رقم را بسیار بالا خواند و افزود که سازمان یونسکو به همکاری خود در امر مبارزه با بی سوادی در افغانستان ادامه می دهد.

همچنان اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف در این مراسم گفت که فقر، بدختی و جنگ از مهمترین عوامل بی سوادی است، تا زمانیکه جامعه از نعمت سواد محروم بماند، ما هرگز به آرمان های ملی خود دست نمی یابیم.

وی فراگیری سواد را پیش زمینه صلح و همدیگر پذیری خواند و افزود که با همکاری جامعه جهانی، سازمان بین المللی یونسکو و مردم از تمام امکانات موجود برای کاهش بی سوادی استفاده خواهد کرد.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی در این مراسم مبارزه با بی سوادی را یک مسولیت ملی خواند و گفت، افغانستان در فرایند آموزش و پرورش مشکلات زیادی را سپری کرده است. به گفته وی، ضروری است که سیستم آموزشی افغانستان براساس ارزش های اسلامی و فرهنگی جامعه ما عیار شود.

وی گفت که بعد از پانزده سال با وجود تغییرات گسترده، ما در موقعیتی نیستیم که راضی باشیم یا مسولیت خود را انجام داده باشیم، باید کارهای جدی تر صورت بگیرد.

عبدالله اطمینان داد که حکومت با تمام توان از برنامه های سوادآموزی حمایت می کند، اما نباید این مسئله تنها به حکومت محدود شود، آن به یک روند عمومی تبدیل شود.

276 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019