یکشنبه 1 ثور، 1398

برنامه تیاتر آموزشی برای کودکان در کابل به نمایش گذاشته شد

برنامه آموزشی تیاتر امروز دوشنبه در ولسوالی بگرامی ولایت کابل به منظور معرفی هنر تیاتر به کودکان راه اندازی شده است.

دفتر مطبوعاتی ولایت کابل با انتشار خبرنامه ای اعلام کرد که در این برنامه علی راتب لعلی و عبدالله شیرزاد مشاوران مقام ولایت کابل، ولسوالان ولسوالی بگرامی و موسهی، استادان مکاتب، والدین متعلمین و متعلمان حضور داشتند.

بر اساس خبرنامه، هدف از این برنامه احیا فرهنگ تیاتر و معرفی هنر تیاتر به کودکان در سطح ولسوالی های ولایت کابل است.

در خبرنامه آمده است، از آنجایکه بعد از چندین دهه جنگ و نابسامانی فرهنگ خشونت و تعصب در قرا و قصبات به نظر می رسد، برنامه‌ریزی چنین تیاترهای آموزشی در ترویج صلح و از‌ بین بردن فرهنگ خشونت کمک می کند.

این برنامه به همکاری بخش فرهنگی گویته انستتیوت در تالار کنفرانس ولسوالی بگرامی به نمایش گذاشته شده است.

تیاتر یا نمایش شاخه‌ای از هنرهای نمایشی است که به بازنمودن داستان‌ها در برابر مخاطبان یا تماشاگران می‌پردازد.

در سه دهه جنگ به ویژه در زمان حاکمیت طالبان تیاتر در افغانستان آسیب جدی دید و در 15 سال گذشته نیز برای رشد آن توجه نشده است.

228 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019