سه شنبه 26 سرطان، 1397

“نخاص کابل”

نخاص کابل

“نخاص کابل” محله ی در کمپنی شهر کابل است؛ در این محله روزانه صدها راس حیوانات مختلف خرید و فروش می شود. این محله با وجود اینکه نقش بارزی در تامین نیاز شهروندان به گوشت را مرتفع می سازد، اما به دلیل عدم سازمان دهی مناسب مشکلاتی برای اهالی منطقه و فروشندگان و مشتریان این بخش نیز به وجود آورده است.

45 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2018