چهارشنبه 26 سرطان، 1398

کابینه حکومت وحدت ملی روز سه شنبه ۳۰ جدی، ۱۳۹۳ رسما توسط محمد اشرف غنی به مجلس نماینده گان معرفی شد 

681 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019