چهارشنبه 4 ثور، 1398

کابینه حکومت وحدت ملی روز سه شنبه ۳۰ جدی، ۱۳۹۳ رسما توسط محمد اشرف غنی به مجلس نماینده گان معرفی شد 

558 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019