پنج شنبه 2 حوت، 1397

پولیس پاکستان ۲۰ مهاجر افغان را بازاشت کرد

پولیس پاکستان حدود 20 مهاجر افغان را که از طریق این کشور به سوی ایران در حرکت بودند، بازداشت کرده است.

مسئولان پولیس پاکستان گفته اند، آنان دیروز از منطقه ماشخيل ولسوالى چاغى ايالت بلوچستان پاکستان بازداشت شده اند.

به گفته آنان، این مهاجران بدون اسناد قانونى به شکل غیر قانونی قصد ورود به ایران را داشتند.

گفته می شود که این مهاجران افغان برای تحقيقات به ارگان هاى عدلی و قضایی پاکستان معرفی شده اند.

در گذشته نیز صدها مهاجران افغان در پاکستان از سوی پولیس این کشور بازداشت و به دادستانی معرفی شده اند.

بر اساس معلومات ارائه شده، اکنون بیش از ٣ میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند که شماری زیادی آنان بدون مدرک قانونی هستند.

276 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019