پنج شنبه 2 حوت، 1397

غنی: طالبان از میان صلح و جنگ، یکی را انتخاب کنند

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور امروز در مراسم گشایش سال ششم دورشانزدهم تقنینی شورای ملی گفت، طالبان در امتحان بزرگ تاریخی قرار دارند و باید از میان صلح و جنگ، یکی را انتخاب کنند. وی افزود که طالبان فیصله کنند که در کنار ملت می ایستند یا در کنار تروریستان خارجی ایستاد می شوند.

رییس جمهور غنی در ادامه تأکید کرد، نباید این سخن تکرار شود که در رهبری حکومت وحدت ملی اراده ای برای مبارزه با تروریزم وجود ندارد و ما برای برقراری صلح و ثبات در کشور تلاش خواهیم کرد.

اما وی در مراسم مذکور افزود، در بخش قوای امنیتی سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد و امید برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان وجود دارد، اما نیاز به زمان است.

در مراسم امروز رییس اجرایی، معاون دوم ریاست جمهوری، معاونان ریاست اجرایی، حامد کرزی، رییس جمهور سابق کشور، شماری از وزیران کابینه، رییسان هر دو مجلس شورای ملی، کریم خلیلی معاون سابق ریاست جمهوری و معاون ارشد کنونی شورای عالی صلح نیز حضور داشتند.

عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان در آغاز این مراسم گفت، افغانستان نسبت به چهارده سال گذشته در ناگوارترین حالت قرار گرفته که به باور او؛ رنج، چالش های ناامنی، مهاجرت و بیکاری شدت یافته است.

آقای ابراهیمی اقتصاد افغانستان را در حال تلف شدن خواند و گفت، فرار سرمایه ها نیز افزایش یافته است. وی همچنان گفت که سرنوشت انتخابات پارلمانی در ابهام قرار دارد و مطابق توافق تشکیل حکومت وحدت ملی در این زمینه عمل نشده است. رییس مجلس نمایندگان در بخش دیگر سخنانش در مورد روند صلح گفت، تاکنون در این روند دور نمای دیده نمی شود.

اما رییس جمهور غنی می گوید که برای قراری صلح در کشور نیاز به همکاری شورای ملی، مردم، نهادهای رسانه ای و مدنی، زمان، حوصله و دقت بیشتر است. وی گفت، جنگ افغانسان داخلی نیست، افغانها همه در کنار هم هستند و این جنگ تحملی است، ما همه باید در برقراری ثبات در کشور تلاش کنیم.

پارلمان افغانستان

اشرف غنی گفت، قانون اساسی در روند صلح معامله نخواهد شد و همچنان در سال آینده دامنه مبارزه با فساد اداری در کشور را وسعت خواهیم داد.

رییس جمهور غنی در بخش دیگر سخنانش از تصویب دو پیمان امنیتی همکاری از سوی شورای ملی قدردانی کرد و گفت، در دنیای کنونی روابط متقابل نقش عمده در انکشاف یک کشور دارد، با سیر نزولی روابط ما با کشورهای کمک کننده نگرانی های مطرح شده بود که گویا افغانستان به سوی گذشته بر می گردد، اما ما روابط را دوباره باسازی کردیم.

وی همچنان گفت که با مطرح شدن و قوت گرفتن چین موضوع ها، سال قبل موج مهاجرت و فرار سرمایه ها در کشور آغاز شد.

اشرف غنی گفت، قبل از این بد بینی های وجود داشت که به دلایل خروج نیروهای خارجی و کاهش سرمایه گذاری نظام افغانستان سقوط می کند، اما ما با باسازی مناسابات افغانستان با جهان اقدام کردیم و آنان را متقاعد کردیم شریک خوب شما خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه همه چیز در حال تغییر است افزود، هیچ کس مکلفیت ندارد هزینه نیروهای امنیتی ما را پرداخت کند، اما قناعت خارجی ها تا پنج سال آینده در این زمینه را گرفتیم و تلاش داریم برای سال های بعد از این هم گرفته شود.

اشرف غنی همچنان گفت، طالبان در ماه های اخیر تمام توان شان را کار گرفته و دامنه جنگ را وسعت داده اند، اما ابتکار عمل را نیروهای امنیتی به دست گرفته و در سرکوب آنان دست آوردهای خوبی داشته اند. وی افزود که در سال روان بیش از 44 هزار تن به شمول زنان به صفوف نیروهای اردوی ملی در کشور جذب شده اند.

اشرف غنی گفت که در این سال فرقه های قندوز و بدخشان، ریاست توچی و فرماندهی گارنیزوم کابل اضافه شده اند. به گفته او، 15 هواپیمای جنگی و هلیکوپتر نیز در این سال در اختیار افغانستان قرار گرفته است.

414 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019