پنج شنبه 2 حوت، 1397

وزارت خارجه: امیدواریم در مذاکرات صلح نمایندگان با صلاحیت طالبان اشتراک کنند

مسئولان در وزارت خارجه کشور می گویند که دولت برای مذاکره مستقیم صلح با نمایندگان طالبان آمادگی کامل گرفته اند.

به باور آنان، حکومت انتظار دارد در این مذاکرات نمایندگان با صلاحیت گروه طالبان اشتراک کنند. هنوز معلوم نیست نمایندگان طالبان در این روند در چه سطحی اشتراک خواهند کرد.

قرار است که مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و نمایندگان طالبان به تاریخ ده مارچ ماه روان برگزار شود. گفته شده که این مذاکرات در اسلام آباد برگزار می شود.

در همین حال، خیر الله آزاد، معاون سخنگوی وزارت  خارجه گفت، بر اساس فیصله نشست چهار جانبه گروه هماهنگ کننده این گفت وگو باید تا دهم مارچ برگزار شود.

وی افزود، اکنون دولت افغانستان انتظار دارد تا مذاکرات مستقیم با نمایندگان با صلاحیت طالبان در جریان هفته آینده رسما آغاز شود.

آقای آزاد گفت، فهرست کسانیکه به نمایندگی از افغانستان در مذاکرات صلح با طالبان اشتراک می کنند، بعدا نشرمی شود.

گزارش شده است که شوراهای رهبری طالبان و کویته برای اشتراک در این نشست تاهنوز چند بار باهم نشست برگزار کرده اند.

طالبان در اواخر ماه فبروری دعوت برای اشتراک در مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را به‌دست آورده است.

ملا اختر محمد منصور، رهبر طالبان نیز به گروه تحت امرش به تازگی اجازه داده تا در مذاکرات صلح با افغانستان اشتراک کنند.

با این حال معلوم نیست که نمایندگان گروه طالبان به رهبری ملا محمد رسول، در مذاکرات صلح پیشرو اشتراک خواهند کرد، یا خیر.

297 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019