چهارشنبه 29 جوزا، 1398

کودکان خیابانی – عکس ها از عید محمد رویش

عکس ها از عید محمد رویش

کودک خیابانی

کودک خیابانی

rooish m (31)

عکس ها از عید محمد رویش

رویش (4)کودک کار که در سطح شهر با استفاده از برق باطری تلفن مردم را چارج می کند

کودک خیابانی

کودک خیابانی

1,380 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019