شنبه 26 اسد، 1398

پارلمان جدید افغاستان

عکاس: عید محمد رویش

رویش

رویش

2,538 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019