شنبه 29 جدی، 1397

پارلمان جدید افغاستان

عکاس: عید محمد رویش

رویش

رویش

1,140 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019