دوشنبه 2 میزان، 1397

پارلمان جدید افغاستان

عکاس: عید محمد رویش

رویش

رویش

420 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2018