دوشنبه 30 جدی، 1398

پارلمان جدید افغاستان

عکاس: عید محمد رویش

رویش

رویش

3,451 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020