جمعه 9 حوت، 1398

پارلمان جدید افغاستان

عکاس: عید محمد رویش

رویش

رویش

3,682 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020