پنج شنبه 21 حمل، 1399

حمایت علمای کشور از نیروهای امنیتی

حمایت علمای کشور از نیروهای امنیتی

حدود پنج هزار عالم دینی با برگزاری همایشی در خیمه لویه جرگه، حمایت شان را از نیروهای امنیتی کشور اعلان کردند.
در این گردهمایی علمای دینی اعلان کردند که در تامین صلح و امنیت در کشور با نیروهای امنیتی همکار می باشند. آن ها اظهار داشتند که دفاع از دین، سرزمین ، جان، مال و حیثیت مردم از مقاصد پنجگانه شریعت می باشد.

3,916 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020