دوشنبه 6 جولای، 2020

چوک مرکزی شهر جدید نیلی افتتاح شد

 

روز پنجشنبه چوک مرکزی شهر جدید نیلی با حضور مقامات محلی و صدها تن از مردم این ولایت افتتاح شد.

به گفته انجنیر نور محمد صداقت، شهردار نیلی این چوک با هزینه بیش از یک میلیون و پانصد هزار افغانی از بودجه شهرداری نیلی ساخته شده است. کار ساخت این چوک از ماه ثور سال جاری شروع شده بود و تازه تکمیل شده است.

این چوک، چوک اصلی شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی است. ولایت دایکندی از ولایت های محروم افغانستان است که پروژه های توسعوی و بازسازی نسبت به سایر ولایت ها کمتر اجرا شده است. با آنهم در چند سال اخیر این ولایت شاهد تطبیق پروژه های بازسازی بوده است. به گفته مسئولین این ولایت، اعمار منازل رهایشی، مارکیتهای تجارتی و جاده های مختلف در ساحه شهر نیلی رونق یافته است.

خبرگزاری مرکزی - © 2020