شنبه 19 دلو، 1398

خبرنگار طلوع نیوز بدلیل یک پست تویتر در مورد رویداد جلریز از وظیفه اش اخراج شد

یک خبرنگار تلویزیون طلوع نیوز، به دلیل یک پست تویتر در ارتباط با رویداد جلریز، از کار اخراج شد. 

صالحه سادات خبرنگار تلویزیون طلوع نیوز به دلیل یک پست تویتر که در آن از قربانیان پولیس محلی در جلریز دفاع کرده بود، از سوی مدیران طلوع نیوز از کار برکنار شده است.

خانم سادات در یک پست تویتر عکسی از یکی از سربازان پولیس محلی در جلریز را گذاشته بود که اخیرا، پس از چند شبانه روز نبرد با طالبان کشته گردید.

وی در این پست تویترش طالبان را کوچی خوانده بود و گفته بود که سربازان پولیس محلی در ولسوالی جلریز از سوی حکومت حمایت نشده اند.

این اقدام تلویزیون طلوع نیوز انتقاد های گسترده ای را در میان کاربران شبکه های اجتماعی افغانستان و خبرنگاران برانگیخته است. برخی ها نیز می گویند که مدیران شبکه طلوع نیوز با اعمال فشار حکومت این خبرنگارش را اخراج کرده است.

عدم امنیت و مصئونیت شغلی خبرنگاران یکی از مهمترین انتقادها در مورد صاحبان رسانه ها می باشد. هیچگونه قانونی که خبرنگاران را در برابر صاحبان رسانه ها حمایت کند وجود ندارد.

 

4,260 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2020