پنج شنبه 24 عقرب، 1397

صدا و تصویر

محمد عمر صافی والی کندز انتخاب شد

خبرگزاری مرکزی – محمد عمر صافی والی جدید کندوز انتخاب شد. اداره مستقل ارگان های محلی روز گذشته با انتشار خبرنامه ای گفته است که به پیشنهاد این اداره و منظوری ریاست جمهوری، محمد عمر صافی به عنوان والی جدید […]

219 بازدید

دبیرکل ناتو: از آغاز سال ۲۰۱۵ ماموریت جدید ناتو در افغانستان آغاز می شود

خبرگزاری مرکزی: ماموریت جدید سربازان ناتو در افغانستاناز شروع سال 2015 میلادی شروع می شود. جینز ستولنبرگ، سرمنشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در کنفرانس خبری مشترک با رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید که ماموریت […]

126 بازدید

خبرگزاری مرکزی - © 2018