پنج شنبه 31 جوزا، 1397

بازی استراتژیک پاکستان و آمریکا در ماندگاری طالبان در افغانستان

صفحه اول

سید آصف حسینی

آگاهان نیک واقفند که دولت آمریکا در چندین سال گذشته با صراحت وظرافت تمام سیاسی، تصریح کرده است که آمریکا، دیگر “طالبان را دشمن نمی پندارد. این سخن را جوبایدن معاون رئیس جمهور آمریکا برای بار نخست بیان کرد. این سخن اما، در ذهن مقامات افغانستان یک سخن ناسنجیده به نظر رسید. ولی اهل سیاست واقف بود که این سخن، دریچه ی است برای گشودن سیاست جدید آمریکا در افغانستان. دقیقا بعد از این سخن، سیاست آمریکا در افغانستان روند برعکس گرفت ومبارزه آمریکا با طالبان از حالت جنگ مسلحانه به گفتمان دیپلماتیک تغییریافت. این فرایند تا حد گشایش نمایندگی رسمی طالبان در قطر توسعه پیداکرد. بدین ترتیب آمریکا باب گفتگو را مستقیما با طالبان گشود. آمریکا با این تاکتیک ، سیاست سهیم ساختن عنصر جدید را در دولت افغانستان به تجربه گذاشت. دولت افغانستان وقتی متوجه قضیه شد که آمریکا ، طالبان وقطر به توافق کامل رسیده بود. لذا دولت افغانستان عملا در این اضلاع مثلث جایی بالای نداشت و حضورش را در این هندسه سیاسی خلاف قاعده به نظر می پنداشت. لاجرم بر آنچه رفته بود موافقت کرد.

این استراتژی آمریکا وقتی طرح بست یافت، که لویه جرگه عنعنوی برای امضای معاهده استراتژیک افغانستان با آمریکا در کابل پایان گرفت. هرچند که سرانجام در آن لویه جرگه بر انعقاد این پیمان توافق شد ولی شرایط سنگینی برای انجام این پیمان در برابر آمریکا نهاده شد. بعلاوه، واکنش رسانه های جمعی و افکار عمومی نخبگان مدنی وسیاسی وعلمی افغانستان، باعث خاطر رنجی آمریکا گردید. در ادامه این اصطکاک ها، جهت گیری های حامد کرزی دربرابر عملیات های شبانه و انعقاد پیمان استراتژیک، آمریکا را نسبت به همیارانش در افغانستان دچار تردید کرد. واکنش دولت های عضو شانگهای وتبعیت آسیای مرکزی ازآن، در برابر انعقاد پیمان استراتژیک افغانستان با آمریکا، نیز نگرش تجدید سیاست ایالات متحده را تقویت کرد.

از دیگر جانب، پالیسی سیاسی دولت افغانستان نیز آمریکا را برآن داشت تا برای حضور دایمی اش در افغانستان، طوری دیگر زمینه سازی کند.

پاکستان اما، به کمک عربستان سعودی جلو تک تازی های آمریکا در سامان دهی این بازی را گرفت ولی از مطرح شدن طالبان در فضای دیپلماتیک سود دلخواه را کسب نمود. پاکستان با ظرافت تمام به آمریکا فهمانید که چیزی را که با دستان پاکستان ساخت سازی شده است، تغییر مهندسی آن بدون اراده ی پاکستان امکان پذیر نیست. از آن زمان تا کنون، پروسه صلح و مذاکره با طالبان به یک منوال پیش رفته است. تنها تفاوتی که در پروسه صلح وجود داشته آدرس ها و مکان های است که چشم ها به سوی آن ها دوخته شده است. این آدرس ها و تغییرات موقتی بدان جهت بود که پاکستان در پروسه ی صلح برای چین نیز جایی در نظر گرفت.

تمام آنچه که در حاشیه ی پروسه ی صلح گذشته است تنها بر یک چیز اصرار دارد و آن اینکه،نهادینه شدن صلح، بدون شناخت نهاد اصلی بحران نا ممکن است. طالبان اینک به عنوان نهاد اصلی بحران به نظر می آید. ولی طالبان تنها مهره ی بحران است نه محور بحران. بی تردید محوریت بحران افغانستان را پاکستان بر عهده دارند. بدین ترتیب، دولت افغانستان در معادله جنگ وصلح افغانستان تاهنوز چندان موفق نبوده است. چنانکه گفته آمد، با گسترش اختلاف منافع آمریکا وپاکستان، طالبان هر روز قوی تر از دیروز تبارز کردند. تا آنجا که دیگر گزینه حذف طالبان از روی میز آمریکا ودولت افغانستان برداشته شده است.

برای همگان محرز شده است که بدون حضور پاکستان هیچ کاروانی صلحی به سلامت به سرانجام نخواهد رسید. چه آنکه پاکستان یگانه پناهگاه ومرجع مالی ودینی، بنیانگذار وسیاست گذار طالبان است. پاکستان از چنان سلطه ی بر طالبان برخوردار است که هرگونه حرکت خودسر از سوی طالبان سرنوشت سلف شان را در پی خواهد داشت.

پاکستان اما، با محور قرار گرفتن در مسئله ی طالبان، تا هنوز با جام خالی صلح، رهبران افغانستان و حتی آمریکا را تخدیر کرده است. پاکستان با اعاده روابط سیاسی و وعده همکاری افغانستان وپشتیبانی عربستان، برآن شد تا پروژه صلح را از انحصار آمریکا به در آورد. اعتماد به نفس پاکستان، دولت افغانستان را آن چنان امیدوار کرد که حامد کرزی در سفر رسمی اش به پاکستان رسما اعلام کرد که افغانستان با طالبان به صورت مستقیم وارد گفتگو خواهد شد. این سخن در زمانی مطرح شد که پاکستان در محضر انگلیس متعهد شد که ظرف شش ماه صلح و امنیت را در افغانستان مستقر و دایمی خواهد ساخت. ولی دیری نگذشت که پاکستان به دولت افغانستان فهماند که بازی سیاست با پاکستان با این سادگی ها میسر نیست.

بدینسان، ناگفته برهمگان هویداست که دولت پاکستان عزم راسخ به ایجاد صلح در افغانستان ندارد. زیرا پاکستان هرچه دارد از حاصل کاروزار در افغانستان است. بدون شک پاکستان می خواهد به اثبات برساند که معادله جنگ وصلح افغانستان در دست پاکستان است.

با پیروزی حکومت وحدت ملی، حجم ترافیک دیپلماتیک و وعده های صلح آمیز پاکستان نهایت افزایش یافت. پاکستان با این مانور می خواست تلاش ونهادینه سازی صلح را بدون محوریت پاکستان، ناقص ونا پایدار نشان دهد وشکست آمریکا را در پروژه ی صلح با طالبان به رخ مردم افغانستان بکشاند. عدم موفقیت دفتر قطر طالبان در پروسه صلح، نیز همین واقعیت را به اثبات رساند. اما بر همگان واضح و هویداست که پاکستان بر ماندگاری طالبان و بنیادگرایان منافع استراتژیک و بدون جایگزین دارد که با هیچ چیزی در شرایط موجود معاوضه نخواهندکرد. نواز شریف در سفر اخیرخود به آمریکا با جسارت و قباحت تمام، از کارت طالبان استفاده نمود.

آدرس کوتاه این مطلب:
http://markazipress.com/?p=15735

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خبرگزاری مرکزی - © 2018